Privacy

Algemeen

Om haar wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen na te komen, dient De Watergroep bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik te maken van persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens omvatten onder meer (afhankelijk van de doelstelling en de noodzaak): identiteitsgegevens, adresgegevens, rijksregisternummer, verbruiksgegevens, gegevens over de technische aansluiting …

De persoonsgegevens die u aan De Watergroep doorgeeft, worden in het kader van de uitoefening van haar taken opgenomen in haar bestanden die zij zelf beheert.

De Watergroep behandelt de gegevens overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). De Watergroep hecht immers belang aan de privacy van haar klanten. Informatie over de algemene werking van De Watergroep is voor iedereen vrij beschikbaar. 

Recht op toegang en verbetering

Als klant beschikt u over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit, kunnen we uw persoonsgegevens schriftelijk doorsturen. U bezorgt gewoon een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Watergroep, afdeling klantenzaken, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel. Indien nodig, kun u ons ook altijd vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet-pertinent zijn.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen

De gegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy. Deze derden werken in opdracht van De Watergroep of staan haar bij in het uitvoeren van haar taken, bijvoorbeeld voor de uitvoering van werken op privéterrein, voor facturatie en klantenadministratie, voor geschillenbeheer, enz. De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring.

De Watergroep zal persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk  toestemming geeft of De Watergroep wettelijk verplicht is om dit te doen.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de klant.

Direct marketing

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om e-mails of folders te sturen over nieuwe producten of diensten van De Watergroep of andere informatie waarvan De Watergroep denkt dat de gebruiker deze wellicht interessant vindt. 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

De Watergroep heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de beveiliging van de gegevens te waarborgen. Ze moeten ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en diefstal van uw gegevens uitsluiten. 

In geen geval kan De Watergroep aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
De Watergroep houdt eraan de gebruiker ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die De Watergroep  niet controleert en waarop dit privacy & cookiebeleid niet van toepassing is. De Watergroep  is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden.

Privacybeleid m.b.t. de website

U kunt de website van De Watergroep bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde onderdelen of functies van onze website voorbehouden wordt aan bezoekers met een account mits het invoeren van de login en het correcte wachtwoord.

Bij publieke toegang kunnen een beperkt aantal gegevens rond uw surfprofiel opgeslagen worden op het klantsysteem of in een centraal datasysteem. Dit gebeurt aan de hand van cookies.

De Watergroep kan op haar website gebruik maken van diensten van derden om het surfgedrag van de websitebezoekers op te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan De Watergroep, kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat je maakt van de website van De Watergroep, met inbegrip van jouw gedrag op de website. Dergelijke data laat De Watergroep toe op te sporen waar er fouten in haar website kunnen zitten en hoe zij jouw gebruikservaring op haar website kan verbeteren.

Bewaartermijn gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke termijnen.