Gemeentecharter

Een gezonde en milieuvriendelijke stad of gemeente

Kiezen voor kraantjeswater is een stap dichter bij een gezonde en milieuvriendelijke gemeente. Als de gemeente op haar beurt ook scholen, verenigingen, lokale bedrijven en inwoners stimuleert om te kiezen voor water van de kraan, maken we ineens een grote sprong voorwaarts. Daarom geven we gemeenten graag een duwtje in de rug.

Naar Limburgs voorbeeld

In 2010 deed drinKraantjeswater (toen nog een Limburgs project) een oproep aan alle Limburgse gemeenten en de stad Diest om het charter te ondertekenen. Maar liefst 43 van de 45 gemeenten ondertekenden het charter en gaven daarmee aan dat ze enkel nog kraantjeswater zullen serveren als alternatief voor flessenwater. En dat op alle activiteiten van de gemeente, voor alle diensten en voor alle werknemers. 

Vernieuwd charter

Eind 2017 werd het charter vernieuwd en kunnen alle gemeenten die gelegen zijn in het verzorgingsgebied van een van de partners van drinKraantjeswater de engagementsverklaring aangaan.

Wat houdt het gemeentecharter in?

De gemeente wil zich inzetten om bewuster om te gaan met kostbaar water. Ze zal ook haar voorbeeldrol opnemen en scholen, verenigingen en lokale bedrijven of organisaties mee helpen overtuigen van de voordelen van het drinken van kraantjeswater. De gemeente engageert zich om:

 • In de gemeentelijke gebouwen enkel kraantjeswater te schenken als niet-bruisend water, op voorwaarde dat de binneninstallatie hiervoor geschikt is.
 • Het drinken van kraantjeswater zoveel mogelijk te stimuleren bij medewerkers, inwoners, scholen, lokale bedrijven en verenigingen.
 • Verpakkingsafval te voorkomen door het gebruik van een hervulbare drinkfles, drinkbeker (of alternatief) te stimuleren.

De details van dit charter zijn opgenomen in de handleiding voor gemeenten. 

In ruil voor deze inspanning zorgt drinKraantjeswater voor:

 • Voorrang bij plaatsing gratis drinkwatertappunten De Watergroep.
 • Deskundig advies en gratis controle (eenmalig) van de binneninstallatie bij twijfel over de kwaliteit.
 • Label voor erkenning engagement.
 • Vermelding op de website van drinKraantjeswater als ‘Kraantjeswatergemeente’.
 • Een artikel op de website, nieuwsbrief en/of social media van drinKraantjeswater bij een initiatief van de gemeente om kraantjeswater te promoten.
 • Gratis promotiemateriaal (affiches, folders …) bij acties om kraantjeswater te promoten.
 • Een goedkoop aanbod van kwaliteitsvolle drinkbussen en karaffen.
 • Extra ondersteuning tot €500, in promotiematerialen of als overschrijving, voor acties die kraantjeswater promoten bij inwoners. In de vorm van projectsubsidies. Lees meer.

Onderteken het charter voor gemeenten