Inschrijvingsformulier gratis workshop GoodPlanet

Laat jouw leerlingen al het goede van kraantjeswater ontdekken in deze gratis interactieve workshop, uitgevoerd door vzw GoodPlanet. Aan de hand van opdrachten, een quiz en een waterproeverij ontdekken leerlingen het productieproces en de voordelen van kraantjeswater en worden ze zich bewust van het verschil met flessenwater en hoe je plastic afval kunt vermijden

Het aanbod is geldig voor het secundair onderwijs en de derde graad van het basisonderwijs (maximaal 25 leerlingen), op voorwaarde dat de school het scholencharter van drinKraantjeswater heeft ondertekend en zolang de voorraad strekt. 

Schrijf 1 klas per keer in. Wil je de workshop voor meerdere klassen aanvragen? Vul dan opnieuw het formulier in.

Vakoverschrijdende eindtermen

De belangrijkste vakoverschrijdende eindtermen die via deze workshop bereikt worden:

Communicatief vermogen

 • 1. brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktij

Creativiteit

 • 2. kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren
 • 3. ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren

Empathie

 • 5. houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen

Exploreren

 • 8. benutten leerkansen in diverse situaties

Initiatief

 • 10. engageren zich spontaan

Kritisch denken

 • 11. kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van relevante criteria
 • 12. zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
 • 13. kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken

Open en constructieve houding

 • 16. houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld
 • 17. toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten

Respect

 • 18. gedragen zich respectvol

Samenwerken

 • 19. dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen

Zorgzaamheid

 • 27. dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander.
School
Klas
Workshop
Contactpersoon