Waterverbruik

  • Hoe kan ik als gezin minder water verontreinigen?
  • Hoeveel water verbruiken de gezinnen in Vlaanderen?
  • Hoeveel water verbruik ik?
  • Wat is het aandeel van de gezinnen in de waterverontreiniging?

>> Dat lees je op de website van De Watergroep.

Op de website van Aquaflanders (de koepelvereniging van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven) kan je jouw postcode ingeven om gemakkelijk te achterhalen wie jouw drinkwaterleverancier is. Voor vragen rond tarieven, de waterfactuur en de meterstand kan je terecht op de website van uw drinkwaterbedrijf.