10% van de Vlamingen vult zijn herbruikbare drinkfles met flessenwater of andere dranken

Van november 2018 tot februari 2019 heeft De Watergroep een klanttevredenheidsonderzoek verricht. Daarbij werd gepeild naar de tevredenheid over het kraantjeswater en naar de redenen om al dan niet kraantjeswater te drinken. Een van de opvallendste conclusies van deze enquête was dat 10% van de Vlamingen zijn herbruikbare drinkfles met flessenwater of andere dranken vult.

09-05-19, 11.15u

Tijdens 'Mei Plasticvrij' proberen veel Vlamingen een maand lang zo weinig mogelijk plastic te verbruiken. Deze campagne probeert mensen bewust te maken van de impact van plastic op het milieu. Een eenvoudige manier om minder plastic te verbruiken is kraantjeswater drinken in plaats van flessenwater, aangezien kraantjeswater zonder verpakking uit de kraan komt.

Toch is uit een tevredenheidsonderzoek van De Watergroep gebleken dat 10% van de Vlamingen zijn herbruikbare fles vult met water of andere dranken uit een plastic of glazen fles. Een herbruikbare fles gebruiken wordt gezien als een milieubewuste keuze, maar dat is het uiteraard niet meer als er toch nog verpakking aan te pas komt. 

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

In het tevredenheidsonderzoek werd ook onderzocht welke dranken dagelijks het meest gedronken worden. Daarbij gaf 53% van de deelnemers aan dagelijks kraantjeswater te drinken. Daarnaast consumeren de deelnemers ook dagelijks thee of koffie (79%), (niet bruisend) flessenwater (33%) en frisdrank (27%).

Als reden om geen kraantjeswater te drinken haalden de deelnemers van het onderzoek onder andere de smaak en het kalkgehalte aan. Anderen drinken het niet omdat ze het water niet vertrouwen of altijd flessenwater op voorraad hebben. Nochtans benadrukken degenen die wel kraantjeswater drinken hoe makkelijk kraantjeswater is, omdat ze het altijd in huis hebben. Ook het feit dat kraantjeswater goedkoper en milieuvriendelijker is dan flessenwater zagen zij als een pluspunt. 

Ten laatste werd bij het onderzoek gepeild naar de opinie over de kwaliteit van het kraantjeswater van De Watergroep. De meeste deelnemers waren het ermee eens dat het kraantjeswater helder en reukloos is. 10% van de deelnemers vindt het water niet lekker en 5% vindt het water niet gezond. Nochtans wordt kraantjeswater dagelijks op meer dan 60 kwaliteitsparameters gecontroleerd, waardoor het het strengst gecontroleerde voedingsproduct is. Het valt vooral op dat 47% van de deelnemers niet akkoord gaat met de stelling dat er weinig kalk in het water zit.

Resultaten onderzoek

Over drinKraantjeswater

'drinKraantjeswater' is een project van De Watergroep en de afvalintercommunale Limburg.net. Via allerlei acties wil het project de voordelen van kraantjeswater in de verf zetten bij jong en oud. Een voorbeeld hiervan is het ‘drinKraantjeswater’-charter. Door dit charter te ondertekenen maken scholen, gemeenten, verenigingen, organisaties en horecazaken hun engagement kenbaar om meer kraantjeswater te drinken.

#ikdrinkkraanwater, jij ook?

Begin mei lanceerde AquaFlanders, de federatie van de waterbedrijven en rioolbeheerders, een sensibiliseringscampagne voor kraanwater. Zo wil de sector Vlaanderen aanmoedigen om kraanwater te drinken als kwaliteitsvolle én ecologische dorstlesser. De federatie doet dit niet alleen. Tientallen bekende Vlamingen hebben zich achter het initiatief geschaard en ook het team achter Mei Plasticvrij steunt de campagne. Kraanwater wordt immers zonder verpakking en rechtstreeks aan huis geleverd. Lees meer op de website van De Watergroep.

Banner KRAANWATER-campagne

Meer informatie

Het klanttevredenheidsonderzoek van De Watergroep werd ingevuld door meer dan 2.000 Vlamingen. Dit gebeurde tussen november 2018 en februari 2019. Van de 2014 deelnemers hebben er 1.811 de enquête volledig ingevuld. Van de 203 onvolledig ingevulde enquêtes kon De Watergroep toch nog resultaten meenemen. 51% van de deelnemers waren vrouwen, 49% mannen.

Terug naar nieuwsoverzicht